Hvad er massbalance?

For at bidrage til en mere bæredygtig verden har vi sammen med vores råvareleverandører valgt massebalancemetoden. Denne metode fremmer brugen af plast fremstillet af genvundne eller fornybare råmaterialer, hvilket giver mindre ressourcespild.

Bæredygtig og ressourcebesparende produktion

Vi ønsker at fremstille vores produkter af plast fra fornybare kilder eller genvundne råmaterialer, dvs. biobaseret plast. Denne plast fremstilles ikke udelukkende til os og baseres derfor ikke på en mængde, vi efterspørger. Producenterne producerer til lager, og vi får så meget af den, som vi behøver. Den mængde plast, vi anvender, udgør dog en meget lille del af disse producenters produktionskapacitet, og de bruger desuden integrerede produktionsanlæg, som er komplekse og forbundne.

Brug af biobaseret plast til massebalancen

Hvis producenterne ønsker at tilbyde ren, biobaseret plast, kan det dog kun produceres efter en forudbestilt mængde. Dette ville kræve, at der blev anlagt helt nye produktionsanlæg, eller at de eksisterende anlæg skiftede mellem at producere biobaseret og fossilbaseret plast og derfor skulle lukkes ned og rengøres mellem de forskellige produktionsformer. Nedetiden for et sådant anlæg kan hurtigt blive en hel uge eller mere. I øjeblikket anvendes biobaseret plast kun i små mængder, og omkostningerne ved anlæggelse af en ny fabrik eller nedlukning (og rengøring) af et eksisterende anlæg ville skulle baseres på disse meget små mængder. Desuden ville dette ikke være særligt bæredygtigt.

Grunde til at anvende massebalancemetoden

Massebalancemetoden blev indført for at gøre det muligt at anvende biobaseret plast uden at sløse med ressourcerne eller bruge mange penge på fabrikker. Massebalancemetoden er en vigtig milepæl på vejen mod en biobaseret cirkulær økonomi.

Procestrin i massebalancemetoden

Når vi vil anvende biobaseret plast i vores produkter, bestiller vi den pågældende mængde fra producenten. Producenten køber derefter de nødvendige alternative råmaterialer og anvender dem til produktion af plast. Problemet er, at "vores" råmateriale blandes med fossilbaseret materiale, således at plasten bliver både fossil- og biobaseret. Eftersom det hele produceres sammen i store reaktorer, kan de forskellige plasttyper ikke adskilles efterfølgende. Materialet er nemlig blandet sammen.

Massebalancemetoden

Derfor kan vi ikke sige, om den plastfolie eller de fryseposer, vi ender med, er lavet af biobaseret eller fossilbaseret plast. Vi ved bare, at en tilsvarende mængde biobaseret plast tilsættes og anvendes et eller andet sted i verden – måske i vores produkter. Denne proces/metode kaldes massebalance.

Fremme af miljøvenlige produktionsprocesser

Vi arbejder løbende på at gøre vores produkter mere bæredygtige og miljøvenlige. Vi tror, at massebalancemetoden på nuværende tidspunkt er den eneste måde, hvorpå vi kan opnå dette, og desuden giver metoden os mulighed for at kombinere bæredygtighed med høj produktkvalitet – hvilket er vores kendetegn. Vi håber, at den igangværende forskning og den stigende efterspørgsel efter alternative materialer og produktionsmetoder vil føre til løsninger, som er bedre end massebalancemetoden.

Massebalancemetoden og Toppits®

Hos Toppits® har vi besluttet at anvende massebalancemetoden, og vi arbejder aktivt for at opnå en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved at bruge "tiloversblevet" organisk materiale til fremstilling af vores produkter. Vores mål er udelukkende at anvende genanvendte eller genanvendelige ressourcer til produktion af Toppits®-produkter inden 2025, så vi næsten helt eliminerer brugen af fossile kilder.

Produkter fremstillet af organiske ressourcer

På nuværende tidspunkt er der et antal produkter (på det danske marked: Toppits® plastfolie) i vores Toppits®-sortiment, som fremstilles med en vis mængde organisk materiale. Det er en løbende proces at øge denne andel, samtidig med at nuværende materialesammensætninger nøje bedømmes. Desuden skal visse leverandørkæder og produktionsprocesser ændres, for at vi gradvist kan klare overgangen til at producere Toppits®-produkter udelukkende af genvundne eller fornybare materialer.

Anbefalede produkter